MUUTA TEKSTIN KOKOA:

Vino-galleria

Turun konserttitalon ala-aulasta ylälämpiöön johtavan luiskan seinämä on yksi Turun suurimpia galleriatiloja. Vino-galleriassa on puolivuosittain vaihtuva taideteoskokonaisuus.

Vino-gallerian kevään 2017 näyttely

"Kaikki ajelehtii mielessäni. Kuvat, tarinat ja hetket – ne kaikki ajelehtivat ympäriinsä ja minä olen yksi niistä. On kuin katsoisin tapahtumia liikkuvilla ja läpinäkyvillä valkokankailla. Todellisuuden heijastumat sekoittuvat yhdeksi kuvaksi ja minun on vaikeata saada selvää yksittäisistä tapahtumista. Tarinat piiloutuvat toistensa alle, enkä huomaa yhden alkua tai toisen loppua. Muistikuvat jäävät, ja valehtelevat – muokkautuvat ja muokkaavat. Niiden avulla minä yritän pitää kiinni olleesta ja päätän maalata niistä rakkaimmat kauniiksi. Oma todellinen illuusioni, sen minä sinulle tarjoan."

Siellä missä mikään ei ole ikuista -näyttelyn teoksilla pyrin tutkimaan kuvan, kokemuksen, toden ja muistikuvan välisiä suhteita. Materiaalina käytän niitä fragmentteja, joista todellisuuskäsitykseni muodostuu: yhtä lailla sekä kohdattua arkista todellisuutta, medialisoitunutta todellisuutta että omaa sisäistä, kokemuksellista todellisuuttani.

Työskentelyni Vino -galleriassa on prosessinomaista. Teoskokonaisuus muuttuu ja elää koko näyttelyn ajan saaden yhä erilaisia muotoja uudelleenprosessoinnin ja uusien elementtien kautta. Kokonaisuuden ensimmäinen elementti on noin 24 metriä pitkä teos, joka luo Konserttitalon sisälle omanlaisen illuusion. Prosessinomaisella työskentelylläni heijastelen myös Turun filharmonisen orkesterin teemaa ”Change 2017” ja pyrin tuomaan yleisölle mahdollisuuden päästä lähemmäs taiteellista luomisprosessia ja niitä ajatusketjuja, joita teosten taakse kätkeytyy.

Otto-Ville Väätäinen (syntynyt 1979) toimii opettajana Kuvataiteen koulutuksessa Turun AMK:n Taideakatemiassa. Tällä hetkellä hän tekee Valokuvataiteen Maisterin opintoja Aalto-yliopistossa. Näyttely on osa hänen opintojaan ja jatkumoa prosessille, joka alkoi Todellisuuskupla -nimisenä näyttelynä Espoon Kaupunginmuseossa (3.11.2015–6.3.2016). Oman taiteellisen työskentelyn ohella Väätäinen toimii myös valokuvaajana erilaisissa yhteyksissä, mm. Turun Kaupunginteatterissa.

 

Kuva: Yksityiskohta näyttelystä Siellä missä mikään ei ole ikuista, Otto-Ville Väätäinen 2017