Muuta tekstin kokoa:

Taidetestaajat 2019

Turun filharmoninen orkesteri on mukana Suomen Kulttuurirahaston Taidetestaajat-hankkeessa. Tärkeä yhteistyökumppanimme Taidetestaajat-hankkeessa on Turun Taideakatemia, jonka opiskelijat tuottavat ennakko- ja jälkitehtäviä sekä toimivat taidetestaajakummeina Taidetestaajillemme.

Kulttuurirahaston Taidetestaajat-hankkeessa tavoitteena on saada suomalaiset nuoret kokemaan taidetta, myös sellaista johon moni ei muuten saa kosketusta. Hanke toteutetaan yhdessä Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton kanssa, joka vastaa sen koordinoinnista, kuljetusten järjestämisestä ja hallinnoinnista. Kokonaiskustannukset ovat noin 15–20 miljoonaa euroa riippuen siitä, lähtevätkö kaikki luokat mukaan hankkeeseen. Svenska kulturfonden osallistuu rahoitukseen noin 1,2 miljoonan euron osuudella.

Kulttuurirahasto on valmistellut hanketta myös yhteistyössä Opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen, Suomen Kuntaliiton ja Suomen Rehtorit ry:n kanssa. Hanke on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmistoa.

Lisätietoa hankkeesta osoitteessa: www.taidetestaajat.fi