MUUTA TEKSTIN KOKOA:
Pe 6.4.2018
11.00
Konserthuset

Psst! Meni jo.

Öppen generalrepetition: Vikingauppror!

Kulturkortsinnehavare samt skol- och daghemsgrupper kan följa med öppna generalrepetitioner gratis.

Grant Llewellyn, dirigent
Håvard Gimse, piano

Harald Sæverud, Kjempeviseslåtten
Edvard Grieg: Pianokonsert a-moll
Sergei Prokofjev: Symfoni nr 7 ciss-moll

Generalrepetitionens längd varierar. På generalrepetitionen spelas kvällens konspertprogram vanligtvis i konsertordning. Syftet med repetitionen är att spela genom hela konserten. Beroende på dirigenten och programmet övas ibland också enskilda satser eller stämmor, alternativt kan delar av programmet lämnas bort eller spelas lättare.

Generalrepetitionerna hålls i Åbo konserthus, Aningaisgatan 9, om inte annat anges. Konserthusets dörrar öppnas ca kl. 10.30, dörrarna till salen några minuter före repetitionens början. Konserthusets café har inte öppet i samband med repetitionerna.

Det är möjligt att förbereda sig inför besöket med ett förhandsmaterial som sänds till skolor och daghem.

Pris 0,00 €