MUUTA TEKSTIN KOKOA:
To 26.4.2018
11.00
Konserthuset

Psst! Meni jo.

Öppen generalrepetition: Regnet kommer

Kulturkortsinnehavare samt skol- och daghemsgrupper kan följa med öppna generalrepetitioner gratis.

Kazuki Yamada, dirigent
Xavier de Maistre, harpa

Tōru Takemitsu: Ame zo furu
François-Adrien Boieldieu: Harpkonsert C-dur
Franz Schubert: Symfoni nr 6 C-dur “Den lilla”

Generalrepetitionens längd varierar. På generalrepetitionen spelas kvällens konspertprogram vanligtvis i konsertordning. Syftet med repetitionen är att spela genom hela konserten. Beroende på dirigenten och programmet övas ibland också enskilda satser eller stämmor, alternativt kan delar av programmet lämnas bort eller spelas lättare.

Generalrepetitionerna hålls i Åbo konserthus, Aningaisgatan 9, om inte annat anges. Konserthusets dörrar öppnas ca kl. 10.30, dörrarna till salen några minuter före repetitionens början. Konserthusets café har inte öppet i samband med repetitionerna.

Det är möjligt att förbereda sig inför besöket med ett förhandsmaterial som sänds till skolor och daghem.

Pris 0,00 €