Kielivalinta

Valitse kieli: suomeksi på svenska in english
 

Haku

 
Tarkennettu haku   Yhteystietohaku

suomi | in English

 Tekstin koko: a a a a 

Sisältö

« Takaisin edelliselle sivulle

27.11.2008

Begrepp med anknytning till invandring

Invandrare:
Allmänt begrepp, som betecknar alla som flyttar från ett land till ett annat

Utlänning:
En person som inte är finsk medborgare.

Emigrant/immigrant:
Person som i permanent syfte flyttar från ett land till ett annat i avsikt att skaffa utkomst och bygga ett nytt liv i ett nytt land.

Flykting:
Person som befinner sig utanför sitt hemland och som har skälig orsak att vara rädd för att i sitt hemland bli utsatt för förföljelse p.g.a. ras, religion, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politiska åsikter. En person får flyktingstatus om någon stat beviljar honom eller henne asyl eller UNCHR erkänner honom eller henne som flykting.

Kvotflykting:
Person som UNCHR beviljat flyktingstatus och som fått inresetillstånd inom ramen för den flyktingkvot som årligen fattas beslut om i samband med statens budget.

Asylsökande:
Person som söker skydd och uppehållstillstånd i ett främmande land och som kan få flyktingsstatus om han eller hon beviljas asyl.

Återvandrare:  
En utlandsfinländare som återvänder till Finland. Begreppet tillämpas i Finland på före detta och nuvarande finländare samt på personer som har finländskt ursprung och kommer från f.d. Sovjetunionen.

Uppehållstillstånd:
Tillstånd som beviljas utlänningar för annat än turism eller därmed jämförbar kort vistelse och som tillåter personen i fråga att upprepade gånger komma till landet och vistas i landet.

Integration:
Med integration avses att en invandrare skaffar sig information och färdigheter med vilka han eller hon klarar sig i Finland, samt kan delta i arbetslivet och fungera som en jämställd medlem i samhället.

Integrationsfrämjande:
Med integrationsfrämjande avses de åtgärder som vidtas och resurser som arrangeras av myndigheterna för att främja integrationen.

UNCHR (www.unchr.org)

 


suomenkielinen versio | svensk version

Sivua viimeksi päivitetty 27.11.2008 14:18 ja sivu on julkaistu 16.10.2006 10:33

   

Lisätoiminnot

Verkkopalvelun opaste | Sivukartta | Palaute ja asiointi | Tulosta sivu | Media | Tekstiversio

© 2013 Åbo stad | PB 355, 20101 ÅBO
Universitetsgatan 27a | växel (02) 330 000 | turun.kaupunki@turku.fi