Kielivalinta

Valitse kieli: suomeksi på svenska in english
 

Haku

 
Tarkennettu haku   Yhteystietohaku

på svenska | in English

 Tekstin koko: a a a a 

Sisältö

« Takaisin edelliselle sivulle

20.4.2012

Turun Lasten Parlamentin suurkokous 25.4.2012

Turun alakoulun oppilas Ella Laakio teki Turun kaupunginhallitukselle aloitteen lasten parlamentin perustamisesta 20.9.2009. Tänä keväänä Ellan aloite vihdoin toteutuu, kun Turun Lasten Parlamentti kokoontuu ensimmäiseen täysistuntoonsa keskiviikkona 25.4.2012 klo 9 – 12 Turun kaupungintalon valtuustosalissa.

Turun Lasten parlamentin toimintaan osallistuu jokaisesta turkulaisesta alakoulusta kaksi oppilasedustajaa, joita yhteensä on n. 70. Oppilaiden vaikutusmahdollisuudet mahdollistuvat koulujen oppilaskuntien ja Turun Lasten Parlamentin kautta paremmin. Yhteistyötä toivotaan kaupunginvaltuuston ja –hallituksen sekä muiden päättäjien kanssa. Yhteistyön toivotaan olevan kaksisuuntaista. Toivottavasti poliittiset asiantuntijat ovat valmiita kertomaan päätöksistä lapsille ja avoimia kuulemaan lasten toiveita ja mielipiteitä. Lasta koskevissa asioissa paras asiantuntija on lapsi.

Esityslistalla ovat mm. seuraavat asiat:

  • Turun Lasten Parlamentin aloitteentekijä Ella Laakion tervehdys
  • Turun Lasten Parlamentti ja hallitus esittäytyy
  • Turun Lasten Parlamentti valitsee logon lapsilta tulleiden ehdotusten pohjalta
  • Lasten oikeuksien asiantuntija Mia Oksala (OTM) kertoo lapsille lasten oikeuksista
  • Turun kaupungin edustaja kertoo Turun kaupungin politiikasta
  • Oppilaskuntien edustajat esittelevät Aktiivinen ja turvallinen koulupäivä-hankkeen syksyn 2012 toimintaehdotukset SAS- koordinaattori Anu Oittiselle

Media on tervetullut tilaisuuteen!

Lisätietoja, lasten osallisuuden ohjaavat opettavat:

Merja Tiusanen, puh. 050 345 3058
Pikke Syrjä-Väisänen, puh. 044 907 4382
Annukka Muuri, puh. 050 560 1764

Turun Lasten Parlamentti
 

Turun Lasten Parlamentti

Tammikuussa 2011 kasvatus- ja opetusvirasto nimesi kolme alakoulun opettajaa lasten osallisuuden ohjaaviksi opettajiksi ja antoi heille tehtäväksi perustaa Turkuun alakoulujen oppilaille lasten vaikuttamis- ja kuulemisjärjestelmän. Lasten osallisuuden ohjaaviksi opettajiksi nimettiin Pikke Syrjä-Väisänen eteläiseltä yhteistyöalueelta, Merja Tiusanen pohjoiselta yhteistyöalueelta ja Annukka Muuri itäiseltä yhteistyöalueelta.

Ohjaavat opettajat perehtyivät aiheeseen ja järjestivät alakoulujen oppilaskuntatyöstä vastaaville opettajille koulutustilaisuuden sekä auttoivat oppilaskuntien perustamisessa. Viime syksystä lähtien on jokaisessa Turun alakoulussa ollut toimiva oppilaskunta, jossa oppilaat pääsevät vaikuttamaan oman koulunsa toimintaan ja tapahtumiin. Oppilaiden osallisuus omassa kouluyhteisössä on yksi perusopetuksen laatutekijöistä. Lapset ja nuoret haluavat osallistua ja vaikuttaa itseään koskeviin asioihin.

Turun Lasten Parlamentin kehittämiseksi on tehty yhteistyötä useiden hallintokuntien ja eri hankkeiden kanssa. Turun kaupungin nuorisotoimen järjestämästä nuorten osallistamisen ja kuulemisen polusta yritetään myös saada luonnollinen jatkumo lasten parlamenttityöskentelylle. Läheistä yhteistyötä tehdään tällä hetkellä Aktiivinen ja turvallinen koulupäivä -hankkeen sekä TOP-keskuksen Yhteisöllisyys, koulu ja älykkäät palvelut -hankkeen kanssa.

Eri koulujen oppilaskuntien edustajien kanssa on kuluneen lukuvuoden aikana harjoiteltu kokouskäyntänteitä alueellisissa oppilaskuntakokouksissa sekä järjestäytymiskokouksessa, joihin on osallistunut aina kaksi oppilasedustajaa jokaisesta Turun alakoulusta. Alueellisissa kokouksissa on keskusteltu mm. kouluviihtyvyyden edistämistä koskevista asioista sekä esitelty eri koulujen oppilaskuntien toimintakulttuuria.

Kuntatasolla lasten osallisuuden toteuttamisen vaatimus ja kehittäminen perustuvat valtakunnalliseen ja paikallisiin opetussuunnitelmiin. Turun Lasten Parlamentin toiminta on puoluevapaata toimintaa, joka perustuu YK:n lasten oikeuksien sopimukseen, Suomen perustuslakiin, Suomen nuorisolakiin ja Valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämissuunnitelmaan. Parlamenttitoiminnan kautta rakennetaan vuorovaikutusta lasten ja kaupungin asioista päättävien virkamiesten välille. Turku on mukana myös valtakunnallisessa Suomen Lasten Parlamentin toiminnassa.

 

 oppilasparlamentaarikkoja

 


Sivua viimeksi päivitetty 20.4.2012 13:24 ja sivu on julkaistu 19.4.2012 15:36

   

Lisätoiminnot

Verkkopalvelun opaste | Sivukartta | Palaute ja asiointi | Tulosta sivu | Media | Tekstiversio

© 2013 Turun kaupunki | PL 355, 20101 TURKU
Käyntios. Yliopistonkatu 27a | vaihde (02) 330 000 | turun.kaupunki@turku.fi