ÄNDRA TEXTENS STORLEK:

Konsttestarna 2018

Åbo filharmoniska orkester deltar i Konsttestarna-projekt av Suomen Kulttuurirahasto och Svenska kulturfonden. Under november  får vi ca 5200 åttondeklassister som besökare på Konserthuset. Eleverna kommer från Egentliga Finland och Nyland. De ska konsttesta vår konsert Nötknäpparen, var höras Nötknäpparen (satser ur baletten, konsertversion) från Tjajkovskij. Berättelsen tolkas med Aura of Puppets moderna dockteaterns medel och bildar en fantastisk visuell helhet, som för fram teman som berör åskådare i alla åldrar och utnyttjar olika konstgenrer för att skapa ett nytt slags scenestetik. En viktig samarbetspartner i vårt Konsttestarna-projekt är Turun taideakatemia, vars studerande producerar förhand- och efterhandsuppgifter och fungerar som konsttest-faddrar för våra Konsttestarna.

Målet för Konsttestarna-projekt, som finansieras av Suomen Kulttuurirahasto, är att få finska ungdomar att uppleva konst, även konst som inte alltid är tillgänglig för dem i annat fall. Projektet implementeras i samarbete med Förbundet för barnkulturcenter i Finland, som är ansvarig för koordination, logistik och administration av projektet. Den totala kostnaden för projektet kommer att vara 15−20 miljoner euro och beror på hur många klasser ska delta i projektet. Svenska kulturfonden tar del i finansiering med ungefär 1,2 miljon euros insats.

Suomen Kulttuurirahasto har förberedd projektet med Undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen, Kommunförbundet och Finlands Rektorer rf. Projektet är en del av festprogrammet under jubileumsåret Finland 100.

För mera info, se websidan https://www.konsttestarna.fi