ÄNDRA TEXTENS STORLEK:

Konsttestarna 2017

Åbo filharmoniska orkester deltar i Konsttestarna-projekt av Suomen Kulttuurirahasto och Svenska kulturfonden. Under november och december får vi ca 5600 åttondeklassister som besökare på Konserthuset. Eleverna kommer från Egentliga Finland och Nyland. De ska konsttesta vår konsert Fantastique!, var höras Symphonie fantastique från Berlioz. En viktig samarbetspartner i vårt Konsttestarna-projekt är Turun taideakatemia, vars studerande producerar förhand- och efterhandsuppgifter och fungerar som konsttest-faddrar för våra Konsttestarna.

Målet för Konsttestarna-projekt, som finansieras av Suomen Kulttuurirahasto, är att få finska ungdomar att uppleva konst, även konst som inte alltid är tillgänglig för dem i annat fall. Projektet implementeras i samarbete med Förbundet för barnkulturcenter i Finland, som är ansvarig för koordination, logistik och administration av projektet. Den totala kostnaden för projektet kommer att vara 15−20 miljoner euro och beror på hur många klasser ska delta i projektet. Svenska kulturfonden tar del i finansiering med ungefär 1,2 miljon euros insats.

Suomen Kulttuurirahasto har förberedd projektet med Undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen, Kommunförbundet och Finlands Rektorer rf. Projektet är en del av festprogrammet under jubileumsåret Finland 100.

För mera info, se websidan https://www.konsttestarna.fi