ÄNDRA TEXTENS STORLEK:
Tors 19.1.2017
11.00
Konserthuset

Psst! Det här var redan.

Öppen generalrepetition: Det sista minnet

Kulturkortsinnehavare samt skol- och daghemsgrupper kan följa med öppna generalrepetitioner gratis.

Christian Schumann, dirigent
Tuomas Lehto, cello

Jukka Tiensuu: False Memories I-III
Camille Saint-Saëns: Cellokonsert nr 1
César Franck: Symfoni d-moll

Generalrepetitionens längd varierar. På generalrepetitionen spelas kvällens konspertprogram vanligtvis i konsertordning. Syftet med repetitionen är att spela genom hela konserten. Beroende på dirigenten och programmet övas ibland också enskilda satser eller stämmor, alternativt kan delar av programmet lämnas bort eller spelas lättare.

Generalrepetitionerna hålls i Åbo konserthus, Aningaisgatan 9, om inte annat anges. Konserthusets dörrar öppnas ca kl. 10.30, dörrarna till salen några minuter före repetitionens början. Konserthusets café har inte öppet i samband med repetitionerna.

Det är möjligt att förbereda sig inför besöket med ett förhandsmaterial som sänds till skolor och daghem.

Pris 0,00 €