Ändra textens storlek:

Psst! Det här var redan.

Öppen generalrepetition: Musan och poeten

Kulturkortsinnehavare samt skol- och daghemsgrupper kan följa med öppna generalrepetitioner gratis.

Taavi Oramo, dirigent
Rebecca Roozeman, violin
Jonathan Roozeman, cello 

Joseph Haydn: Symfoni nr 6 D-dur ”Morgonen”
Camille Saint-Saëns: Musan och poeten op. 132
Magnus Lindberg: Arena 2
Joseph Haydn: Symfoni nr 8 G-dur ”Kvällen”

Generalrepetitionens längd varierar. På generalrepetitionen spelas kvällens konspertprogram vanligtvis i konsertordning. Syftet med repetitionen är att spela genom hela konserten. Beroende på dirigenten och programmet övas ibland också enskilda satser eller stämmor, alternativt kan delar av programmet lämnas bort eller spelas lättare.

Generalrepetitionerna hålls i Åbo konserthus, Aningaisgatan 9, om inte annat anges. Konserthusets dörrar öppnas ca kl. 10.30, dörrarna till salen några minuter före repetitionens början. Konserthusets café har inte öppet i samband med repetitionerna.

Det är möjligt att förbereda sig inför besöket med ett förhandsmaterial som sänds till skolor och daghem.

Anmäla dig här!

Åbo konserthus
torsdag
28.2. 11:00
Biljetter
0,00 €