Ändra textens storlek:

Psst! Det här var redan.

Öppen generalrepetition: Temperament!

 Skol- och daghemsgrupper kan följa med öppna generalrepetitioner gratis.

Christian Kluxen, dirigent
Georgy Tchaidze, piano

Thomas Adès: Danssvit ur kammaroperan Powder Her Face
Sergei Rahmaninov: Pianokonsert nr 3 d-moll op. 30
Carl Nielsen: Symfoni nr 2 op. 16 ”De fyra temperamenten”

Generalrepetitionens längd varierar. På generalrepetitionen spelas kvällens konspertprogram vanligtvis i konsertordning. Syftet med repetitionen är att spela genom hela konserten. Beroende på dirigenten och programmet övas ibland också enskilda satser eller stämmor, alternativt kan delar av programmet lämnas bort eller spelas lättare.

Generalrepetitionerna hålls i Åbo konserthus, Aningaisgatan 9, om inte annat anges. Konserthusets dörrar öppnas ca kl. 10.30, dörrarna till salen några minuter före repetitionens början. Konserthusets café har inte öppet i samband med repetitionerna.

Det är möjligt att förbereda sig inför besöket med ett förhandsmaterial som sänds till skolor och daghem.

Obs! Den här öppen generalrepetition endast för skolgrupper.

Anmäla dig här!

Åbo konserthus
torsdag
14.2. 11:00
Biljetter
0,00 €