ÄNDRA TEXTENS STORLEK:

Vino-galleriet

Vino-galleriet hösten 2017

New Organic

Plasten har blivit en så stor del av vår verklighet att vi har svårt att gestalta dess ständiga närvaro. Liksom levande organismer vid lämpliga förhållande erövrar utrymme av sin omgivning har plastderivaterna på grund av den stora ekonomiska efterfrågan erövrat sin position som komponenter som upprätthåller samhällets grundfunktion och därmed människolivet. Paradoxalt nog har materialet, som ansetts vara sterilt och just därför inte så lätt reagerar med sin omgivning, konstaterats brytas ner i allt mindre och mindre partiklar som påverkar biosfärens kretslopp på djupet – och även erövra utrymme inuti organismerna. Rör dig sig om det nya organiska, något som ersätter den tidigare faunan? Överlappande och ständigt närvarande – en simulering av något utanför biosfärens kretslopp.

Kaisa Lempinen & Miia Varis

Vägginstallationen, som dyker upp i VINO-galleriet i september, är ett växande och föränderligt verk i brons, vars skapare Kaisa Lempinen och Miia Varis behandlar plastmassornas intrång i förutom vår fysiska omgivning även i vår uppfattningsförmåga. Verket utgör en fortsättning på jubileumsåréts förändringstema genom att såväl fysiskt som tematiskt länka till Otto-Ville Väätäinens verk ”Siellä missä mikään ei ole ikuista” (Där inget är för evigt) och flytta perspektivet från det personliga till det posthumana.

Kaisa Lempinen och Miia Varis studerar bildkonst vid Åbo YH:s Konstakademi.