ÄNDRA TEXTENS STORLEK:

Kalejdoskop avslutar höstens kammarmusikserie vid ÅFO

Åbo filharmoniska orkesters sista kammarmusikkonsert under hösten är Kalejdoskop på söndagen den 10.12 kl. 15.00 i Åbo slott. Vid konserten uppträder orkesters musiker Ilana Gothóni & Marjaana Holva, violin, Helinä Nissi, viola, Katja Kolehmainen, cello, Matti Kariluoto, kontrabas, Olli Leppäniemi, klarinett, Etienne Boudreault, fagott och Tanja Nisonen, valthorn.

Konserten börjar med Franz Schuberts Oktett F-dur, som är ett av de verk som befäst tonsättarens position i historien. Efter pausen får vi höra den tyska nutida kompositören Jörg Widmanns Oktett, som har Schuberts Oktett som utgångspunkt. Etienne Boudreault har planerat konsertens program.

Musikernas egna program hör vi även vid vårsäsongens tre kammarmusikkonserter: Tour de force lördagen 3.3, 360° söndagen 8.4 och Till minne av Fanny söndagen 6.5.

Kalejdoskop i Åbo slott sö 10.12 kl. 15.00. Ilana Gothóni & Marjaana Holva, violin, Helinä Nissi, viola, Katja Kolehmainen, cello, Matti Kariluoto, kontrabas, Olli Leppäniemi, klarinett, Etienne Boudreault, fagott ja Tanja Nisonen, valthorn. Schubert – Widmann. Biljetter 23,50/18,50/9,50€.