Ändra textens storlek:

Change: Föreläsningar, diskussioner och konserter

Konst, vetenskap och religion är människans grundläggande sätt att svara på existensens gåta. Alla tre gestaltar världen, vår gemensamma verklighet och villkoren för ett gott liv. Vetenskapen betonar förnuftet, konsten upplevelsen och religionen det okända. I deras gemensamma skärningspunkt finns kärnan av vårt kulturarv: vem är vi och i en hurdan värld vill vi leva?

Det här lyssnar vi till i You must be the change you wish to see in the world-projektets föreläsnings- och diskussionsserie. Experter inom konst och vetenskap djuplodar musikens, konstens och det djupa andliga livet betydelse och ansvar i samhället, till exempel i fredsarbetet, i behandlingen av kollektiva trauma, i skyddet av omgivningen och naturen och i all värdediskussion.

Samtidigt ger tillfällena en uppdaterad infallsvinkel till veckans temakonsert och dess klassiska verk. Orkestermusikens klassiker är klassiker just därför att de behandlar livets grundläggande frågor på ett sätt som alltid är aktuellt men som får nya dimensioner i olika tider och på olika platser.

I konsertsalen vibrerar vi tillsammans med andra i samma tonvågornas hav. Konsertsituationen bygger en klingande bild av livet i vår gemensamma värld: av den slutliga enheten bakom allt, av det sympatiska lyssnandet till andra och av tillståndet av förändring. Men en hurdan värld och förändring rör det sig om? Det får vi svar på under föreläsningarna och diskussionerna!

Susanna Välimäki
Musikforskare, docent