Ändra textens storlek:

I samarbete med

Åbo universitet, musikvetenskap

Åbo stadsbibliotek

Åbo stads ungdomstjänster

Forskningsprojekten Musik, natur och miljökris och Finländsk nutida musik på 2000-talet vid Åbo universitets institut för historie-, kultur- och konstforskning

Åbo musikfestspel

Åbo universitets forskningscentral SELMA (Centre for the Study of Storytelling, Experientiality and Memory)

Åbo yrkeshögskolas forskningsgrupp för Kulttuurihyvinvointi

Donnerska institutet

Finska evangelisk-lutherska kyrkan