ÄNDRA TEXTENS STORLEK:

Vino-galleriet

Vino-galleriet våren 2017

"Allting driver i mitt sinne. Bilder, berättelser och stunder – de driver alla omkring och jag är en av dem. Det är som om jag såg händelserna på rörliga och transparenta filmdukar. Återspeglingarna av verkligheten blandas ihop till en bild och det blir svårt för mig att skilja de enskilda händelserna från varandra. Berättelserna döljer sig bakom varandra, och jag ser inte var en börjar eller en annan slutar. Minnesbilderna står kvar och ljuger – de förändras och förändras. Med deras hjälp försöker jag hålla fast i det som varit och jag besluter mig för att måla de käraste av dem vackra. Min egen verkliga illusion, den erbjuder jag dig."

Med verken i utställningen Där inget är för evigt strävar jag till att granska förhållandena mellan bilden, upplevelsen, verkligheten och minnesbilden. Som material använder jag de fragment som bildar min egen uppfattning av verkligheten: såväl den vardagliga verklighet jag möter, medialiserad verklighet och min egen inre upplevda verklighet.

Mitt arbete i Vino-galleriet utgör en process. Verkhelheten förändras och lever under hela utställningens gång, och får ständigt nya former genom omprocessering och nya element. Helhetens första element är ett ungefär 24 meter långt verk som skapar ett slags egen illusion inuti Konserthuset. Min arbetsprocess speglar även Åbo filharmoniska orkesters tema ”Change 2017” och jag försöker ge publiken en möjlighet att komma närmare den konstnärliga skapande processen och de tankekedjor som döljer sig bakom verken.

Otto-Ville Väätäinen (född 1979) arbetar som lärare vid bildkonstlinjen vid Åbo YH:s Konstakademi. För närvarande bedriver han magisterstudier i fotografikonst vid Aalto-universitetet. Utställningen är en del av hans studier och en fortsättning på den process som inleddes i form av utställningen Verklighetsbubblan (Todellisuuskupla) vid Esbo stadsmuseum (3.11.2015-6.3.2016). Vid sidan av sitt eget konstnärliga arbete arbetar Väätäinen även som fotograf i olika sammanhang, bland annat vid Åbo stadsteater.

 

Foto: En detalj från utställningen Där inget är för evigt, Otto-Ville Väätäinen 2017