Muuta tekstin kokoa:

Vino-galleria

Turun konserttitalon ala-aulasta ylälämpiöön johtavan luiskan seinämä on yksi Turun suurimpia galleriatiloja. Vino-galleriassa on puolivuosittain vaihtuva taideteoskokonaisuus.

Vino-gallerian kevään 2020 näyttely

“Tranquility”, sekatekniikka, 2020 

Koemme, että musiikin kuuntelu nostaa kuvan katsomiseen verrattuna nopeammin asioita  alitajunnasta ja voi näin luoda portin tavallisesta poikkeavaan, intuitiiviseen kuvan tekemiseen. Musiikki on meille abstraktimpaa kuin kuvataide, vaikka sen herättämät tunteet  voivat olla paljon konkreettisempia kuin kuvien. Molemmat ovat meille kahdelle läheisiä  taiteenlajeja, mutta jotain perustavanlaatuisesti erilaista niiden kokemisessa on. Haluamme  tietää, mitä syntyy, kun annamme näiden elementtien törmätä.   

Vino-teoksessa ovat nähtävissä omat henkilökohtaiset, musiikin ja kuvataiteen inspiroimat  impulssimme. Seinä ei pyri ottamaan kantaa, vaan se ilmentää omaa inhimillisyyttämme ja  paljastaa jotain tekijöistään. 

Keskeisenä materiaalina ovat mm. käytöstä poistetut nuottipaperit. Suhteemme musiikkiin on lievästi sanottuna epäakateeminen, ja halusimme pohtia nuottirivistöjen kautta musiikin ja  kuvataiteen koko kenttää. 

Teoksen ovat toteuttaneet Ville Ruuska ja Jussi Lipasti. Taiteilijoina heitä kiinnostaa asioiden  sattumanvaraisuus ja mielettömyys sekä maailman kertakaikkinen järjettömyys. He opiskelevat kuvataiteilijoiksi Turun AMK:n Taideakatemiassa ensimmäisellä vuosikurssilla.

Ville Ruuska ja Jussi Lipasti