Muuta tekstin kokoa:

Change: Luentoja, keskusteluja ja konsertteja

Taide, tiede ja uskonto ovat ihmiskunnan perustavia tapoja vastata olemassaolon arvoitukseen. Kaikki kolme hahmottavat maailmaa, yhteistä todellisuuttamme ja hyvän elämän ehtoja. Tiede korostaa järkeä, taide kokemusta ja uskonto tuntematonta. Niiden yhteisessä leikkauspisteessä säteilee kulttuuriperintömme ydin: keitä olemme ja minkälaisessa maailmassa haluamme elää?

Tätä kuulostellaan You must be the change you wish to see in the world -hankkeen luento- ja keskustelusarjassa. Taiteen ja tieteen asiantuntijat luotaavat musiikin, taiteen ja ylipäätään henkisen kulttuurin muutosvoimaa. Puheenvuoroissa käsitellään musiikin, taiteen ja muun syvähenkisen elämän merkitystä ja vastuuta yhteiskunnassa, esimerkiksi rauhantyössä, yhteisöllisten traumojen käsittelyssä, ympäristön ja luonnon monimuotoisuuden suojelussa sekä kaikessa arvokeskustelussa.

Samalla tilaisuudet virittävät viikon teemakonserttiin tarjoten klassikkoteoksiin päivitetyn kuulokulman. Orkesterimusiikin klassikko on klassikko juuri siksi, että se käsittelee elämän peruskysymyksiä tavalla, joka on aina ajankohtainen mutta uusia ulottuvuuksia eri ajassa ja paikassa synnyttävä.

Konserttisalissa myötävärähtelemme yhdessä muiden kanssa samassa ääniaaltojen meressä. Konserttitilanne rakentaa soivan kuvan yhteisessä maailmassa elämisestä: kaiken olevan perimmäisestä ykseydestä, myötätuntoisesta toisen kuuntelusta ja muutoksen tilasta. Mutta minkälaisesta maailmasta ja muutoksesta on kyse? Se selviää luennoissa ja keskusteluissa!

Susanna Välimäki
Musiikintutkija, dosentti