Ändra textens storlek:

Psst! Det här var redan.

Det himmelska livet

Leif Segerstam, dirigent
Mikko Multamäki, kontrabas
Essi Luttinen, sopran
 
Arvo Pärt: Cantus in Memoriam Benjamin Britten 
Eduard Tubin: Kontrabaskonsert
Gustav Mahler: Symfoni nr 4 G-dur
 
Nu är det dags att fira den hundraåriga grannen i söder! Som solist i den estniske kompositören Tubins konsert lyser orkesterns egen stämledare för kontrabasarna Mikko Multamäki. Även Pärts Cantus in Memoriam Benjamin Britten är sorglig men vacker och hör till kompositörens mest populära verk. Konserten avslutas med Mahlers massiva fjärde symfoni, i vars fjärde sats vi hör Essi Luttinens tolkning av sången Das himmlische Leben, det himmelska livet, som var tematisk inspiration för hela verket.
 
Konserten räcker ca 2 h.