Ändra textens storlek:

Psst! Det här var redan.

Endast nätkonsert: Humoresker

Jaana Haanterä, dirigent
Adrian Ibañez-Resjan, violin
Åbo filharmoniska orkester

Jouni Kaipainen: North by North-East op. 63
Jean Sibelius: Sex humoresker op. 87 & 89
Jean Sibelius: Symfoni nr 6 d-moll op. 104

Sibelius humoresker håller lyssnaren i sitt grepp. De kvicka och mångsidiga verken uttolkas av den åbobördige violinisten Adrian Ibañez-Resjan. Av Sibelius sju symfonier är den sjätte den klaraste och tydligast klassiska och bildar ett bra par till humoreskerna. Konserten inleds med North by North-East som för lyssnaren till den ödsliga naturen i norr. Kvällen med finländsk musik dirigeras av Jaana Haanterä, som har gjort en betydande karriär både som violinist och som dirigent.

Åbo konserthus
torsdag
8.4. 19:00

Konserten räcker cirka 1 h 45 min. Paus.