Ändra textens storlek:

Endast nätkonsert: Violinisternas fest - för att hedra professor Tuomas Haapanen

Tuomas Rousi, dirigent
Elina Vähälä, violin
Kreeta-Julia Heikkilä, violin
Petteri Iivonen, violin
Åbo filharmoniska orkester 

Jean Sibelius: Andante festivo
Franz Schubert: Rondo A-dur D. 438
Johann Sebastian Bach: Dubbelkonsert
Joonas Kokkonen: Sinfonia da camera per 12 archi
Olli Mustonen: Trippelkonsert för tre violiner och orkester

Violinisternas kväll inleds med den festliga Andante festivo. Efter Beethovens av romantik drypande verk diskuterar de två violinerna med varandra i Bachs utsmyckade konsert. Efter Kokkonens verk för 12 violiner följer som avslutande nummer Mustonens konsert med alla tre violinsolister. Konserten hedrar den 96-årige professor Tuomas Haapanens livsverk som musikfostrare, violinkonstnär och rektor för Åbo musikinstitut och Sibelius-Akademin. Konsertens solister är Haapanens tidigare elever.

Åbo konserthus
fredag
16.4. 19:00

Konserten räcker cirka 1 h 45 min. Paus.