Ändra textens storlek:

Psst! Det här var redan.

I klassicismens virvlar

Julian Rachlin, dirigent
Lilia Pocitari, violin
Åbo filharmoniska orkester

Maksim Berezovski: Symfoni C-dur
Wolfgang Amadeus Mozart: Violinkonsert nr 4 D-dur
Joseph Haydn: Symfoni nr 104 D-dur ”London”

Julian Rachlins konsert bjuder på ett underbart klassiskt program. Berezovskij komponerade mycket sakral musik, men C-dursymfonin är ett prov på hans kunnande även inom den profana musiken. Mozarts violinkonsert är full av fröjd och glädje. Verket tolkas av den i tävlingar framgångsrika violinisten Lilia Pocitari, som har lyft i karriären och som även har deltagit i mästarkurser under Rachlins ledning. Kvällen avslutas med Haydns underhållande musik, den här gången Londonsymfonin nr 104.

Säkerhet.

 

Åbo konserthus
fredag
8.10. 19:00

Konserten räcker cirka 1 h 30 min. Paus.

Biljetter
27,50 € | 22,50 € | 10,50 €