Ändra textens storlek:

Psst! Det här var redan.

Öppen generalrepetition: Den vilda duvan

Kulturkortsinnehavare samt skol- och daghemsgrupper kan följa med öppna generalrepetitioner gratis.

Leif Segerstam, dirirgent
Ivo Varbanov, piano
 
Antonín Dvořák: The Wild Dove
Dimitar Nenov: Pianokonsert
Béla Bartók: Konsert för orkester
 

Generalrepetitionens längd varierar. På generalrepetitionen spelas kvällens konspertprogram vanligtvis i konsertordning. Syftet med repetitionen är att spela genom hela konserten. Beroende på dirigenten och programmet övas ibland också enskilda satser eller stämmor, alternativt kan delar av programmet lämnas bort eller spelas lättare.

Generalrepetitionerna hålls i Åbo konserthus, Aningaisgatan 9, om inte annat anges. Konserthusets dörrar öppnas ca kl. 10.30, dörrarna till salen några minuter före repetitionens början. Konserthusets café har inte öppet i samband med repetitionerna.

Det är möjligt att förbereda sig inför besöket med ett förhandsmaterial som sänds till skolor och daghem.

Åbo konserthus
fredag
21.9. 11:00
Biljetter
0,00 €

Du kunde också vara intresserad av