Ändra textens storlek:

Psst! Det här var redan.

Öppen generalrepetition: Flyover Beatbox!

Kulturkortsinnehavare samt skol- och daghemsgrupper kan följa med öppna generalrepetitioner gratis.

Taavi Oramo, dirigent
Felix Zenger, beatbox
Lauri Porra, elbas
Aki Rissanen, piano
Timo Kämäräinen, gitarr
Olavi Louhivuori, trummor

Felix Zenger: Flare - Music for beatbox and orchestra
Lauri Porra: Flyover Symphony (uruppförande)

Generalrepetitionens längd varierar. På generalrepetitionen spelas kvällens konspertprogram vanligtvis i konsertordning. Syftet med repetitionen är att spela genom hela konserten. Beroende på dirigenten och programmet övas ibland också enskilda satser eller stämmor, alternativt kan delar av programmet lämnas bort eller spelas lättare.

Generalrepetitionerna hålls i Åbo konserthus, Aningaisgatan 9, om inte annat anges. Konserthusets dörrar öppnas ca kl. 10.30, dörrarna till salen några minuter före repetitionens början. Konserthusets café har inte öppet i samband med repetitionerna.

Det är möjligt att förbereda sig inför besöket med ett förhandsmaterial som sänds till skolor och daghem.