Ändra textens storlek:

Psst! Det här var redan.

Öppen generalrepetition: Nordens ljus

Kulturkortsinnehavare samt skol- och daghemsgrupper kan följa med öppna generalrepetitioner gratis.

Jukka Untamala, dirigent
Pekka Kuusisto, violin
Åbo filharmoniska orkester

Outi Tarkiainen: Nattsolens variationer (för första gången i Finland)
Carl Nielsen: Violinkonsert op. 33
Jean Sibelius: Symfoni nr 4 a-moll op. 63

Nattsolens variationer berättar om de ljusa sommarnätterna i norr, när himlen återspeglar ett ändlöst band av nyanser, beskriver Outi Tarkiainen som hör till sin generations mest framgångsrika finländska tonsättare. Pekka Kuusisto är känd för sina fräscha tolkningar, och här framför han Nielsens populära och harmoniskt rika violinkonsert. Kvällen med de nordiska kompositörerna kompletteras självklart av Sibelius djupa och mörkt talande fjärde symfoni, som anses vara hans mest personliga.

Generalrepetitioner

Generalrepetitionens längd varierar. På generalrepetitionen spelas kvällens konspertprogram vanligtvis i konsertordning. Syftet med repetitionen är att spela genom hela konserten. Beroende på dirigenten och programmet övas ibland också enskilda satser eller stämmor, alternativt kan delar av programmet lämnas bort eller spelas lättare.

Generalrepetitionerna hålls i Åbo konserthus, Aningaisgatan 9, om inte annat anges. Konserthusets dörrar öppnas ca kl. 10.30, dörrarna till salen några minuter före repetitionens början. Konserthusets café har inte öppet i samband med repetitionerna.

Skol- och daghemsgrupper

Det är möjligt att förbereda sig inför besöket med ett förhandsmaterial som sänds till skolor och daghem.

Åbo konserthus
torsdag
6.2. 11:00