Ändra textens storlek:

Psst! Det här var redan.

Öppen generalrepetition: Pa-suuna

Skol- och daghemsgrupper kan följa med öppna generalrepetitioner gratis.

Janne Nisonen, dirigent
Darren Acosta, trombon

Felix Mendelssohn: Uvertyr till skådespelet En midsommarnattsdröm op.21
Jukka Tiensuu: Konsert för trombon och orkester, "Suuna" (2017)
Felix Mendelssohn: Symfoni nr 3 a-moll op. 56 "Den skotska"

Generalrepetitionens längd varierar. På generalrepetitionen spelas kvällens konspertprogram vanligtvis i konsertordning. Syftet med repetitionen är att spela genom hela konserten. Beroende på dirigenten och programmet övas ibland också enskilda satser eller stämmor, alternativt kan delar av programmet lämnas bort eller spelas lättare.

Generalrepetitionerna hålls i Åbo konserthus, Aningaisgatan 9, om inte annat anges. Konserthusets dörrar öppnas ca kl. 10.30, dörrarna till salen några minuter före repetitionens början. Konserthusets café har inte öppet i samband med repetitionerna.

Det är möjligt att förbereda sig inför besöket med ett förhandsmaterial som sänds till skolor och daghem.