Ändra textens storlek:

Psst! Det här var redan.

Öppen generalrepetition: Serenad

Kulturkortsinnehavare samt skol- och daghemsgrupper kan följa med öppna generalrepetitioner gratis.

Sian Edwards, dirigent
Topi Lehtipuu, tenor
Jukka Harju, valthorn
Åbo filharmoniska orkester

Maurice Ravel: Gåsmors sagor, svit för orkester
Benjamin Britten: Serenad för tenor, valthorn och stråkar op. 31

Antonín Dvořák: Symfoni nr 6 D-dur op. 60                           

Brittens Serenad är en ståtlig sångsvit i åtta satser, med sex dikter och valthornssolon som ramar in dem. Topi Lehtipuu hör till vår tids mest betydande finländska operasångare, och han har uppträtt på ansedda konsertscener från New York till Sydney. Jukka Harju har fått topplaceringar i flera internationella musiktävlingar på sitt instrument. I Gåsmors sagor hör vi Ravels enastående fantasifullhet och Dvořáks sjätte symfoni gjorde kompositören internationellt känd.

Generalrepetitioner

Generalrepetitionens längd varierar. På generalrepetitionen spelas kvällens konspertprogram vanligtvis i konsertordning. Syftet med repetitionen är att spela genom hela konserten. Beroende på dirigenten och programmet övas ibland också enskilda satser eller stämmor, alternativt kan delar av programmet lämnas bort eller spelas lättare.

Generalrepetitionerna hålls i Åbo konserthus, Aningaisgatan 9, om inte annat anges. Konserthusets dörrar öppnas ca kl. 10.30, dörrarna till salen några minuter före repetitionens början. Konserthusets café har inte öppet i samband med repetitionerna.

Skol- och daghemsgrupper

Det är möjligt att förbereda sig inför besöket med ett förhandsmaterial som sänds till skolor och daghem.

Åbo konserthus
torsdag
12.3. 11:00