Ändra textens storlek:

Psst! Det här var redan.

Öppen generalrepetition: Skandinaviens tjusning

Kulturkortsinnehavare samt skol- och daghemsgrupper kan följa med öppna generalrepetitioner gratis.

Jukka Iisakkila, dirigent
Christina Åstrand, violin

Carl Nielsen: Heliosuvertyren op. 17
Otto Malling: Concert-Fantasie op. 20
Johan Svendsen: Romance op. 26 
Niels Wilhelm Gade: Capriccio 
Peter Lange-Müller: Romance op. 63 
Igor Stravinsky: Eldfågelnsvit (1945)

Generalrepetitionens längd varierar. På generalrepetitionen spelas kvällens konspertprogram vanligtvis i konsertordning. Syftet med repetitionen är att spela genom hela konserten. Beroende på dirigenten och programmet övas ibland också enskilda satser eller stämmor, alternativt kan delar av programmet lämnas bort eller spelas lättare.

Generalrepetitionerna hålls i Åbo konserthus, Aningaisgatan 9, om inte annat anges. Konserthusets dörrar öppnas ca kl. 10.30, dörrarna till salen några minuter före repetitionens början. Konserthusets café har inte öppet i samband med repetitionerna.

Det är möjligt att förbereda sig inför besöket med ett förhandsmaterial som sänds till skolor och daghem.