Ändra textens storlek:

Psst! Det här var redan.

Öppen generalrepetition: Sound and Simplicity

Kulturkortsinnehavare samt skol- och daghemsgrupper kan följa med öppna generalrepetitioner gratis.

Christian Kluxen, dirigent
Bjarke Mogensen, ackordeon

Claude Debussy: Preludium till en fauns eftermiddag
Poul Ruders: Sound and Simplicity - Seven Pillars of Music for Accordion and Orchestra (för första gången i Finland)
Igor Stravinsky: Petrusjka

Den danske ackordeonvirtuosen Bjarke Mogensen har befäst sin plats på världens konsertscener. År 2012 vann han första pris i Europeiska radio- och TV-unionens New Talent-tävling. Hans landsman Ruders Sound and Simplicity är komponerat just för Mogensen, och verket framförs för första gången i Finland. Kvällen med Christian Kluxen, som redan tidigare har dirigerat flera imponerande program i Åbo, inleds med Debussys ikoniska symfoniska dikt och avslutas med Stravinskys sprakande och temperamentsfulla Petrusjka.

Generalrepetitioner

Generalrepetitionens längd varierar. På generalrepetitionen spelas kvällens konspertprogram vanligtvis i konsertordning. Syftet med repetitionen är att spela genom hela konserten. Beroende på dirigenten och programmet övas ibland också enskilda satser eller stämmor, alternativt kan delar av programmet lämnas bort eller spelas lättare.

Generalrepetitionerna hålls i Åbo konserthus, Aningaisgatan 9, om inte annat anges. Konserthusets dörrar öppnas ca kl. 10.30, dörrarna till salen några minuter före repetitionens början. Konserthusets café har inte öppet i samband med repetitionerna.

Skol- och daghemsgrupper

Det är möjligt att förbereda sig inför besöket med ett förhandsmaterial som sänds till skolor och daghem.

Åbo konserthus
torsdag
16.1. 11:00