Ändra textens storlek:

Psst! Det här var redan.

Öppen generalrepetition: Veni, veni, Emmanuel

 Max. 150 Kulturkortsinnehavarna.

Kulturkortsinnehavare samt skol- och daghemsgrupper kan följa med öppna generalrepetitioner gratis.

Ryan Bancroft, dirigent

Simone Rubino, slagverk

Anatoli Ljadov: Den förtrollade sjön op. 62
James MacMillan: Veni, Veni, Emmanuel
Sergei Rahmaninov: Symfoni nr 2 e-moll op. 27

Generalrepetitionens längd varierar. På generalrepetitionen spelas kvällens konspertprogram vanligtvis i konsertordning. Syftet med repetitionen är att spela genom hela konserten. Beroende på dirigenten och programmet övas ibland också enskilda satser eller stämmor, alternativt kan delar av programmet lämnas bort eller spelas lättare.

Generalrepetitionerna hålls i Åbo konserthus, Aningaisgatan 9, om inte annat anges. Konserthusets dörrar öppnas ca kl. 10.30, dörrarna till salen några minuter före repetitionens början. Konserthusets café har inte öppet i samband med repetitionerna.

Det är möjligt att förbereda sig inför besöket med ett förhandsmaterial som sänds till skolor och daghem.

Anmäla dig här!

Åbo konserthus
torsdag
25.4. 11:00
Biljetter
0,00 €

Du kunde också vara intresserad av