Ändra textens storlek:
torsdag
4.2. 18:55

Endast nätkonsert: Saivo

Ari Rasilainen, dirigent
Jukka Perko, saxofon 
Åbo filharmoniska orkester

Outi Tarkiainen: Saxofonkonsert ”Saivo”
Felix Mendelssohn: Symfoni nr 4 A-dur op. 90 “Den italienska"

Outi Tarkiainen hör till sin generations mest intressanta tonsättare, och verket “Saivo” som är tillägnat Jukka Perko ställer saxofonen i ett nytt ljus. Termen “saivo” kommer från samernas religion och betydde ursprungligen en tvåbottnad sjö, under vilken det finns en värld bebodd av varelser från livet efter detta. Verket ger även konserten sitt namn. Konserten avslutas med Mendelssohns symfoni som han färdigställde under sin Europaturné.