Ändra textens storlek:

Psst! Det här var redan.

Unga solisters konsert

József Hárs, dirigent
Åbo filharmoniska orkester

Det är igen dags för de unga virtuoserna att inta scenen. Stjärnorna under vårt lands äldsta unga solisters konsert är studerande vid Åbo konservatorium och Åbo yrkeshögskolas musikutbildning. Vid den årligen återkommande traditionen tolkar de begåvade unga musikerna sin instrumentrepertoars pärlor som solister framför en professionell orkester. József Hárs, som dirigerade konserten år 2018, återvänder för att leda ÅFO.

Åbo konserthus
torsdag
15.10. 19:00

Konserten räcker cirka 2 h. Paus.

Biljetter
25,00 € | 20,00 € | 10,00 €