Ändra textens storlek:

Vice stämledare

Anne Eirola

Anne Eirola började spela flöjt då hon var 10 år gammal. Då hon var 15 år, upplevde hon en stark musikalisk uppväckning vilket ledde till allt hårdare övning och ledde vägen till en yrkesutbildning. Eirola började studera vid Sibelius-Akademin år 1975 först under ledning av Ilpo Mansnerus och senare Mikael Helasvuo. Hon har även studerat utomland, bl.a. i New York, Freiburg, Basel och Zürich.

Utöver orkestermusicerande ligger och kammarmusik väldigt nära Eirolas hjärta. Hon säger att samspel med kollegor inte endast är professionellt utvecklande utan också inspirerande. Hon har uppträtt på sina egna konserter och också som solist för Åbo filharmoniska orkester och radions symfoniorkester. Eirola har varit vice stämledare sedan hösten 1980.