Ändra textens storlek:

Vino-galleriet

Vino-galleriet våren 2020

“Tranquility”, blandteknik, 2020 

Vi upplever att jämfört med att se på en bild lyfter lyssnandet till musik snabbare fram saker ur det undermedvetna, och kan på så vis skapa en port från det vanliga till det avvikande, till skapandet av en intuitiv bild. Musiken är för oss mer abstrakt än bildkonsten, även om de känslor den väcker kan vara mycket konkretare än vad bilder åstadkommer. För oss båda två står bägge konstformerna nära, men det finns något grundläggande olika i hur vi erfar dem. Vi vill ta reda på vad som händer när vi låter dessa element krocka.

I Vinoverket kan man se våra personliga impulser, inspirerade av musiken och bildkonsten. Väggen försöker inte ta ställning utan synliggör vår egen mänsklighet och avslöjar något om sina upphovsmän.

Det viktigaste materialet är bl.a. notpapper som tagits ur bruk. Vårt förhållande till musiken är minst sagt oakademiskt, och vi ville begrunda musikens och bildkonstens hela område via notraderna.

Verket är skapat av Ville Ruuska och Jussi Lipasti. Som konstnärer är de intresserade av sakers slumpmässighet och vanvettighet samt världens fullständiga dårskap. Det studerar bildkonst på första årskursen vid Åbo YH:s Konstakademi.

Ville Ruuska och Jussi Lipasti