Ändra textens storlek:

ÅFO deltar i projektet Tillgängliga orkestrar

Finländska och brittiska orkestrar samarbetar för att utveckla tjänster och aktiviteter som är tillgängliga för äldre personer

Accessible orchestras – Tillgängliga orkestrar är ett projekt som genomförs och koordineras av Helsingfors stadsorkester i samarbete med Finlands Symfoniorkestrar rf. Under de kommande åren arbetar finländska och brittiska orkestrar för att vidareutveckla en åt äldre personer riktad verksamhet. Det tvååriga projektet eftersträvar att främja kulturens och konstens tillgänglighet för alla. Detta sker genom att finna olika sätt att föra orkesterverksamhet till den del av den åldrade befolkningen som inte kan komma till orkestrarna. Projektets mål är att främja de äldres aktiva deltagande och sociala delaktighet med hjälp av konst.

I projektet Tillgängliga orkestrar deltar från Finland förutom Helsingfors stadsorkester Kuopio stadsorkester, Lapplands kammarorkester, Tapiola Sinfonietta och Åbo filharmoniska orkester. Från Storbritannien deltar bl.a. City of London Sinfonia och Manchester Camerata. Orkestrarnas producenter träffas i såväl Helsingfors som London. Under säsongen 2020–21 för producenterna pilotprojektet vidare genom att använda en verksamhetsidé som antingen är ny eller som de lånat av varandra.

credit_tiia_suorsa.png
 

Bild: Tiia Suorsa.

”Projektet erbjuder de finländska orkestrarnas producenter en möjlighet att lära sig av varandra och av sina brittiska kolleger, och å andra sidan distribuera god praxis om finländskt, tväradministrativt samarbete mellan kulturens social- och hälsotjänster”, berättar Finlands Symfoniorkestrar rf:s verksamhetsledare Helena Värri. I Stor-Britannien koordineras projektet av Orchestras Live i samarbete med Finlands London-institut.

I projektet söker man efter möjligheter att med även digitala hjälpmedel bringa orkestrar till äldre personer som vårdas hemma eller vårdas dygnet runt. ”Exempelvis Åbo filharmoniska orkesters nätkonserter är tillgängliga för äldre personer med hjälp av Mittbibliotek-tjänsten. Vi vill dela ut information om dylika slag av lågtröskel-modeller som främjar tillgänglighet åt även andra orkestrar, och i samarbete vidareutveckla verksamheten”, berättar Annika Kukkonen, Helsingfors stadsorkesters producent för publikarbete.

Projektets idé fick Kukkonen med Orchestras Lives verksamhetsledare Sarah Derbyshire och Finlands London-instituts verksamhetsledare Emilie Gardberg då hon sommaren 2019 var i Producenternas hus-residenset i London.

Projektet Accessible orchestras – Tillgängliga orkestrar har fått Undervisnings- och kulturministeriets specialunderstöd för år 2020. Projektets bedömning och granskning stöds av Metropolia yrkeshögskola.