Ändra textens storlek:

Biljettförsäljningen öppnar 3.8 kl. 12

Åbo konserthus biljettförsäljning öppnar måndag 3.8 kl. 12.

Besöksadress och öppethållningstider:
Åbo konserthus, Aningaisgatan 9
Må-fr kl. 12-17 och i samband med konserter.

 

Du kan kontakta kundtjänsten även per telefon och e-post:

Telefon: må-fr kl. 9-15
Tel. (02) 262 0333
kulttuuri.myynti@turku.fi

Välkommen!

Nu inleds biljettförsäljningen av Åbo filharmoniska orkesters enkelbiljetter till symfoni-, tema- och kammarmusikkonserter samt till SOS-serien, i vilken kunden själv kan välja konserterna. Abonnemang till torsdags- och fredagsserierna säljs inte under hösten på grund av den avvikande salplanen. Abonnenternas platser bevaras trots det för kommande säsonger.

Av hygienskäl ber vi att kunder vid biljettförsäljningen betalar med kort istället för kontanter.

Bekanta dig med Åbo filharmoniska orkesters och Åbo konserthus program för hösten här.

Biljetter för höstsäsongen säljs även på nätet

Du kan köpa biljetter även i Lippupistes webbutik och i Lippupistes försäljningsställen.

Din säkerhet är viktig för oss

I planeringen av säsongens program och evenemang beaktar vi begränsningarna med anledning av coronaviruset samt THL:s säkerhetsanvisningar. Konserterna är huvudsakligen utan paus och färre åhörare tas in i salen. I samband med konserterna i september arrangerar vi inga Tjuvstarter för att undvika att skapa rusning i caféet. Vid placeringen i salen beaktas ett säkerhetsavstånd på 1 meter. Platser bredvid varandra är avsedda endast för sådana som bor i samma hushåll (t.ex. en förälder och ett barn eller ett par). Vi strävar till att undvika rusning vid biljettförsäljningen och garderoben genom tydliga kölinjer och genom att följa anvisningar om säkerhetsavstånd.

Anvisningar för konsertbesökare:

  • Du besöker väl oss endast om du är frisk. Om du blir sjuk eller upplever infektionssymptom som eventuellt beror på COVID-19-smitta kan du undantagsvis annulera din biljett genom att kontakta oss: kulttuuri.myynti@turku.fi eller (02) 262 0333.
  • Håll ett säkerhetsavstånd på 1-2 meter till andra kunder och personalen när du besöker Åbos konserthus.
  • Kom ihåg god handhygien.
  • Hosta och nys i ärmen eller i en näsduk.
  • Om du vill kan du använda mask under ditt konsertbesök.