Ändra textens storlek:

Din säkerhet är viktig för oss

I planeringen av säsongens program och evenemang beaktar vi begränsningarna med anledning av coronaviruset samt THL:s säkerhetsanvisningar. Konserterna är huvudsakligen utan paus och färre åhörare tas in i salen. I samband med konserterna i september arrangerar vi inga Tjuvstarter för att undvika att skapa rusning i caféet. Vid placeringen i salen beaktas ett säkerhetsavstånd på 1 meter. Platser bredvid varandra är avsedda endast för sådana som bor i samma hushåll (t.ex. en förälder och ett barn eller ett par). Vi strävar till att undvika rusning vid biljettförsäljningen och garderoben genom tydliga kölinjer och genom att följa anvisningar om säkerhetsavstånd.

Anvisningar för konsertbesökare:

  • Du besöker väl oss endast om du är frisk. Om du blir sjuk eller upplever infektionssymptom som eventuellt beror på COVID-19-smitta kan du undantagsvis annulera din biljett genom att kontakta oss: kulttuuri.myynti@turku.fi eller (02) 262 0333.
  • Håll ett säkerhetsavstånd på 1-2 meter till andra kunder och personalen när du besöker Åbos konserthus.
  • Kom ihåg god handhygien.
  • Hosta och nys i ärmen eller i en näsduk.
  • Vi rekommenderar, att du användar mask under ditt konsertbesök.