Ändra textens storlek:

Gitarristen Ismo Eskelinen är solist på nätkonsert

Ismo Eskelinen, en av Finlands främsta gitarrister, är Åbo filharmoniska orkesters solist vid den ström-made konserten torsdagen 6.5 kl. 19. Den konstnärlige ledaren Olli Mustonen dirigerar orkestern. Kon-serten strömmas direkt på adressen tfo.fi/live. På grund av coronarestriktioner spelas konserten utan publik i salen. Nätkonserten är gratis. 

Konsertens program är en intressant helhet bestående av musik av tonsättarna Igor Stravinsky, Joaquín Rodrigo och Béla Bartók. Kvällen inleds med Stravinskys verk Symfonier för blåsare. Verket är tilläg-nat minnet av Claude Debussy och är sitt namn till trots ett kort musikstycke. Eskelinen uttolkar Rodrigos Aranjuezkonsert för gitarr och orkester. Tonsättaren fick inspirationen till verket från trädgårdarna i det kungliga palatset i Aranjuez. Kvällen avslutas med en av 1900-talets absoluta hörnstenar, Bartóks verk Musik för sträng- och slagverk samt celesta. Det täta och intensiva verket är känt speciellt från sound-tracken till filmen The Shining

Ismo Eskelinens karriär inleddes som sjuttonåring med tävlingsframgångar och har fört honom till uppträ-danden i betydande konsertsalar som Berlinfilharmonin, Concertgebouw i Amsterdam, Royal Festival Hall i London och Theatre de la Monnaie i Bryssel. Till hans senaste solistiska uppdrag hör bland annat konserter och inspelningar med BBC Symphony Orchestra i London, en Tysklandsturné med NWD-Phil-harmonie samt konserter med de främsta finländska orkestrarna. Eskelinen spelar musik från 1500-talet till vår egen tid. År 2017 valdes han till ansvarig lektor i gitarr vid Sibelius-Akademin.

Olli Mustonen är en nationellt och internationellt ansedd toppkonstnär med ett världsomspännande kon-taktnät till de främsta artisterna och med ett starkt nätverk i hemlandet. I Mustonens personlighet förenas verksamheten som dirigent, pianist och kompositör till ett helhetsmusikerskap av sällsynt karaktär. Under de senaste säsongerna har Mustonen uppträtt som solist med bl.a. Londons symfoniorkester, Ma-rinskijteaterns orkester och New Yorks filharmoniker. Som dirigent har han under de senaste åren samar-betat med bl.a. Jerusalems symfoniorkester och med ett flertal europeiska orkestrar. I Mustonens arbete som kompositör har storskaliga kammarmusikverk haft en central position under den senaste tiden – un-der de senaste åren har han färdigställt bl.a. en pianokvintett och en stråkkvartett.