Ändra textens storlek:

DU måste skapa förändring!

Finland fyller hundra år och det klingar som musik i våra öron. Samtidigt skakas världen av kriser – intoleransen och hatet ökar. Åbo filharmoniska orkesters program 2017 tar ställning till det pågående världsläget och betraktar musiken som en kraft i fredligt motstånd.

Projektet ”YOU must be the CHANGE you wish to see in the world” hämtar sin inspiration ur satyagraha-termen som myntats av Mahatma Gandhi. Vårt tonspråk behöver inte ett gemensamt talat språk för att universellt kommunicera fredsbudskap.

Orkestern förenar sina krafter med biblioteket, ungdomsservicen, Åbo universitet, Donner-institutet, församlingarna, Åbo yrkeshögskolas konstakademi och Åbo musikfestspel för att tillsammans skapa aldrig tidigare hörda konsert- föreläsnings- och workshopshelheter där man med musiken funderar på en framtida bättre värld och individens ansvar i förändringen.

CHANGE lyfter fram internationella, humana teman som länkas också med vår egen nations historia. Kärnan i serien utgörs av verk som utöver konstupplevelser använts för att påverka samhället. Serien inleds med Beethovens nionde symfoni, som använts såväl för protester mot Pinochets diktatur i Chile, som mot kommuniststyret på den himmelske fridens torg, i hyllning av demokrati vid Berlinmuren och i åminnelse av tsunamioffer i Japan. Serien avslutas med tonsättaren Pauliina Isomäkis Oratorie, som skapar en etisk och filosofisk begrundan över vår värld i en ekumenisk anda. Vi gör en transformativ musikresa där medmänsklighet och respekt är i centrum.

Kom med – förändringen behöver oss alla.

Emilie Gardberg
Intendent