Ändra textens storlek:
fredag
10.9. 18:55

Concerto dolce

Olli Mustonen, dirigent
Lawrence Power, viola
Åbo filharmoniska orkester

Joonas Kokkonen: Durch einen Spiegel
Rodion Štšedrin: Concerto dolce
Jean Sibelius: Symfoni nr 5 Ess-dur op. 82
Jean Sibelius: Finlandia op. 26

Lawrence Power lyser som solist i Sjtjedrins Concerto dolce. Power är en av de mest efterfrågade violisterna som konsertsolist, soloartist och kammarmusiker. Den konstnärliga ledaren Olli Mustonen inleder höstsäsongen med ett stiligt finländskt betonat program. Det stämningsfulla stycket Durch einen Spiegel inleder konserten, medan Sibelius bekanta toner avslutar kvällen. Välkommen, höstsäsong!

Säkerhet.